Plåt

Plåt används mer och mer inom dagens byggindustri, du kan se den som både tak och väggbeklädnad. Men plåten används också som reglar i fuktiga och utsatta miljöer där inte träreglar klarar sig.

Plåttak

Oftast används plåten till tak på uthus, ladugårdar med mera. Men den används numera allt mer också till boningshusen i och med plegels intåg. Plegel har en form som liknar tegeltak. Men när man talar plåttak så får man inte glömma det bandvalsade plåttaket. Det gör oftast att taket “känns” lättare, det används också med fördel på utbyggnader och verandor.

Stup och hängrännor

Idag så kan du få dessa i nästintill vilken färg som helst. Det är viktigt att se över sina hängrännor med jämna mellanrum så att det inte samlas för mycket smuts i dem.

Kontakta oss:

Besöksadress: Graningevägen 1, Sävsjö | Postadress: Box 147, 576 23 Sävsjö | Telefon: dagtid 0709-632 332, kvällstid 0382-611 81 | E-post: pelle_at_pellefixare.com